(Segons Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 20 de març del 2013 i de 19 de febrer del 2020)

Assumeix l’organització dels ensenyaments i les activitats pròpies dels doctorats de tota la UPF. Així mateix, l'Escola podrà portar a terme activitats acadèmiques complementàries del tercer cicle per tal d'assolir les seves finalitats.


Calendari de reunions per al curs 2023-2024