Procediment i criteris
 

Convocatòria

El Departament de Traducció i Ciències del  Llenguatge convoca el premi extraordinari de tesis doctorals per a les tesis defensades en el període del 01/10/2018 al 30/06/2019. Per a més informació consulteu la convocatòria.

En aquest enllaç trobareu l’imprès de sol·licitud.

Termini de presentació: 27/10/2020

 

Comissió Avaluadora i Resolució

La Comissió Avaluadora nomenada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge està formada pels següents membres:  

Dr. Alex Alsina Keith (Coordinador de la Comissió membre de la Comissió Acadèmica)

Dr. Antoni Badia Cardus (Investigador del Programa de Doctorat)

Dra. Maria Wirf (Investigadora del Programa de Doctorat)

Membre suplent:

Joan Costa Carreras (Investigador del Programa de Doctorat)
 

Resolució 16.12.2020

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha aprovat en la seva reunió del dimecres 16 de desembre del 2020, i segons proposta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Traducció i Ciències del Llenguatge, la concessió de dos premis extraordinaris de doctorat, corresponents a les tesis defensades dins del programa entre el període del 01/10/2018 al 30/06/2019.

Els sol·licitants que han obtingut el premi són:

  • Camila Cárdenas Neira
  • Jeremy Barnes