Procediment i criteris

 

Convocatòria oberta

El Departament de Traducció i Ciències del  Llenguatge convoca el premi extraordinari de tesis doctorals per a les tesis defensades en el període del 01/10/2018 al 30/06/2019. Per a més informació consulteu la convocatòria.

En aquest enllaç trobareu l’imprès de sol·licitud.

Termini de presentació: 27/10/2020

 

Comissió Avaluadora i Resolució

La Comissió Avaluadora nomenada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge està formada pels següents membres:  

Dr. Alex Alsina Keith (Coordinador de la Comissió membre de la Comissió Acadèmica)

Dr. Antoni Badia Cardus (Investigador del Programa de Doctorat)

Dra. Maria Wirf (Investigadora del Programa de Doctorat)

Membre suplent:

Joan Costa Carreras (Investigador del Programa de Doctorat)