Paral·lelament amb d'altres activitats de l'IULA, l'Observatori de Neologia organitza activitats relacionades amb la neologia.

 

Activitats anteriors

Activitats Actes

Data

Jornada sobre diccionarització i celebració dels 30 anys de l'Observatori de Neologia   29/03/2019
Reunió amb «Les Veilleurs» (París, Estrasburg i Lió)   5/10/2017
Xerrades amb M. Teresa Cabré Castellví. Reflexions al voltant de la lingüística aplicada i el lèxic   22/06/2016
Presentació de l’obra La neologia lèxica catalana i del monogràfic dedicat a la neologia a la revista Caplletra   15/01/2015
Presentació de l'obra Mots nous en català Actes 15/01/2015
Neologènia, concurs de creativitat lèxica   3/03 - 3/04/2014
25 anys de l'Observatori de Neologia Actes 22/01/2014
Neología y variación geolectal del español: diez años del proyecto Antenas Neológicas   30/10/2013
Jornada sobre Neologia i Lliurament del III Premi Extraordinari de Doctorat de l'IULA   14/10/2011
IV Seminari de Neologia: Neologia catalana contrastiva   9/06/2011
I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (I CINEO) Actes 7-10/05/2008
III Seminari de Neologia Actes 7/06/2006
Jornada de Formació en Neologia   15-16/07/2003
II Seminari de Neologia Actes 18/04/2001
I Seminari de Neologia Actes 17/02/2000
I Simposi sobre Neologia Actes 18/12/1998