FRIGOLA SEGIMON, SANTIAGO

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge - Personal de Suport a la Recerca
Traducció i Interpretació

+34 93 542 2234
santiago.frigola@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona