Atrás Garbell

Garbell: Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans

Garbell: Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans
finançat per l'Institut d'Estudis Catalans (PRO2018-S04-FREIXA).

Investigadores principales

Judit Freixa