Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

Aquest grup de recerca que s'ha configurat al llarg dels anys a partir de la temàtica científica de la Història de les Religions, i que té com a referència el fons bibliogràfic de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas (inaugurada l'any 2003), es constitueix a partir de dos nuclis de recerca principals: Estudis Comparatius de l'Edat Mitjana i el segle XX (Coordinadora Victoria Cirlot) i Estudis d'Estètica i Religió (Coordinador Amador Vega)

Coordinador: Amador Vega

 

Grup de Recerca del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials

L'objecte d'estudi del CEMS té una gran rellevància política, social i cultural, tant històrica com actual. Considerem que els moviments socials han influït i influeixen de manera decisiva en les idees i les actituds de les persones i en l'evolució de les societats.

Coordinador: Jordi Guiu

 info   WEB

 
Grup de Recerca en Literatura Comparada

L'objectiu del Grup de Recerca en Literatura Comparada és crear un espai de documentació, reflexió i debat sobre les transformacions recents en la configuració dels estudis literaris, per tal d'incentivar la producció científica, l'intercanvi i el diàleg internacional i el desenvolupament de projectes de recerca des de l'orientació disciplinarària pròpia de la Literatura Comparada, caracteritzada per la perspectiva supranacional, el seguiment de les interaccions entre sistemes literaris diversos i l'atenció a les relacions de la literatura amb les altres arts i altres formes de producció cultural.

Coordinador: Antonio Monegal

 info   WEB

 

El Seminario de Estudios Eslavos [SEE] de la UPF, consolidado como un centro de estudios eslavos de referencia nacional e internacional, se dedica a la investigación del arte ruso, empezando por la filosofía y arte de los iconos rusos, atravesando la literatura del siglo XIX y XX para llegar a Malévich, Kandinsky, Tarkovski y otros temas relacionados a la historia cultural de Rusia del siglo XX. Asimismo el SEE dirige sus actividades a la difusión de la cultura y antropología de otros pueblos eslavos.

Dirigido por la profesora Tamara Djermanovic

Ref. SGR 1350 2017

 info   WEB

 

Seminari d'Estudis Eslaus

El Seminari d'Estudis Eslaus de l'Institut Universitari de Cultura (IUC) de la Universitat Pompeu Fabra vol tractar diferents àmbits que s'emmarquen en els "estudis eslaus", fonamentalment els que fan referència al pensament, la literatura i l'art, però també a la història, l'antropologia i la cultura eslava en general.

Coordinadora: Tamara Djermanovic

 info   WEB

 

Seminari d'Estudis sobre l'Assaig

El Seminari d'Estudis sobre l'Assaig de l'Institut Universitari de Cultura (IUC) de la Universitat Pompeu Fabra es proposa com a espai d'estudi i reflexió entorn a l'escriptura assagística en totes les seves expressions i modalitats, des dels seus orígens fins a l'actualitat.

Coordinador: Domingo Ródenas

 info   WEB