Atrás Freixas Cardona, Martí

FREIXAS CARDONA, MARTÍ

MARTÍ FREIXAS CARDONA
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació