CAMPMANY JANE, ELISENDA

Coordinadora de catalán
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Idiomes UPF

+34 93 542 1141
elisenda.campmany@upf.edu
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona