Laayouni El Alaoui, Hafid

Postdoctoral Researcher
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Evolutionary Systemps Biology Lab

+34 933160845/ ext 1845
[email protected]
Ibnstituto de Biología Evolutiva. Edicio PRBB. Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR