Atrás Ribas Bisbal, Maria Montserrat

RIBAS BISBAL, MARIA MONTSERRAT

MARIA MONTSERRAT RIBAS BISBAL
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació

Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 2000. Professora titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i membre del Grup de Recerca en Estudis del Discurs (GED). 

Línies de recerca: Anàlisi crítica del discurs, discurs públic i representacions socials. Argumentació.