Closed Positions> 

Plaça d'Investigador Postdoctoral en el projecte FINDHR (Fairness and Intersectional Non-Discrimination in Human Recommendation)

As part of the Horizon Europe project FINDHR (Fairness and Intersectional Non-Discrimination in Human Recommendation), we offer a postdoctoral research position at the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. FINDHR is an interdisciplinary project to fight discrimination in Artificial Intelligence (AI). The project addresses primarily discrimination risks in algorithmic hiring: the usage of AI tools for sourcing and assessment of job candidates.

Most of the tasks of the researcher will involve the development of algorithms, benchmarking datasets, and demonstrators, as well as contributions to research led by social scientists, legal scholars, and advocacy organization representatives.

Més informació i aplicar AQUI

Presentació sol·licituds fins el dia 30 de setembre del 2022

Informació addicional en el procés selectiu:

Plaça d'Investigador Postdoctoral en el projecte Aprendizaje y Planificación Continua PID2019-108141GB-I00

Es convoca una plaça de personal investigador postdoctoral per al projecte Aprendizaje y Planificación Continua PID2019-108141GB-I00. Aquest projecte de recerca es centrarà a l'aprenentatge i el descobriment de les representacions compactes que ajudin a un agent a resoldre un problema de decisió seqüencial de manera més eficient. Els problemes de decisió seqüencials, principalment en forma de l'aprenentatge per reforç (reinforcement learning), són un tipus de problema molt estudiat en la intel·ligència artificial, amb aplicacions en el món real com el control de robots, dels reactors de les centrals elèctriques, i dels sistemes de navegació.

Les tasques a desenvolupar pel candidat inclouen les següents:

  • Desenvolupar nous algorismes per a l'aprenentatge per les representacions compactes.
  • Demostrar les propietats teòriques dels algorismes desenvolupats usant les eines matemàtiques.
  • Implementar aquests algorismes en un llenguatge de programació.
  • Realitzar experiments i simulacions amb els algorismes en els dominis estàndard.
  • Escriure articles i presentar el treball en els congressos internacionals.

Es podrà assignar docència, eventualment, fins a un màxim de 60h anuals dins la jornada laboral.

 

Més informació i aplicar AQUI

Presentació sol·licituds fins el dia 22 de juliol del 2022

Informació addicional en el procés selectiu:

Postdoctoral Researcher - Multi-centric study of Fetal Abnormal Cortical Trajectory

We are opening a selection process for a 2-year full time contract for a postdoc position at Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, as part of the MULTIFACT study, an ERA-NET NEURON project.

MULTIFACT project aims to describe abnormal cortical development in the early fetal stages, developing non-invasive MRI-derived biomarkers and fetal-specific computational tools, to predict those individuals at higher risk of abnormal postnatal development.

We are thus seeking candidates with a PhD in an area pertinent to the project and with experience in brain image analysis, machine learning, and programming using C++/Python. The successful candidate is expected to be able to organise his/her work with minimal supervision and prioritise work to meet deadlines of the project. Due to multiple collaborations within the project with consortium partners from Europe, advanced oral and writing English knowledge are required.

Read more and apply here

Application deadline: 22/07/2022

Additional information on the selecion process: