Atrás Albo Perez, Laia

ALBO PEREZ, LAIA

LAIA ALBO PEREZ
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Interac.Per.-Máquina,Graficos y Tec.Educ
Postdoctoral Contract