RONZANO, FRANCESCO

Project Researcher
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

+34 93 542 1118
francesco.ronzano@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona