ALBO PEREZ, LAIA

Predoctoral Contract
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Interac.Per.-Máquina,Graficos y Tec.Educ

+34 93 542 1428
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona