HERRERA BOYER, PERFECTO JOSE

Associate Professor
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

+34 93 542 2864
perfecto.herrera@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona