GONZALEZ SUAREZ, ANA

Teaching Position
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Biomedical Electronics Research Group

+34 93 542 1578
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona