Es procedirà a convocar les eleccions al càrrec:

  • Director/a al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

 A aquests efectes, us avancem el calendari electoral:

 

Eleccions a Director del Departament del DTIC (les convoca el rector)

Convocatòria: 29 de setembre del 2021

Últim dia de presentació de candidatures: 13 d’octubre del 2021

Proclamació provisional de candidats: 15 d’octubre del 2021

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 20 d’octubre del 2021

Proclamació definitiva de candidats: 21 d’octubre del 2021

Campanya electoral: del 21 d’octubre fins el 26 d’octubre del 2021

Reunió del consell del departament: del 27 d’octubre al 3 de novembre del 2021

Proclamació provisional de candidats electes: 5 de novembre del 2021

Últim dia de reclamacions de candidats electes: 10 de novembre del 2021

Proclamació definitiva de candidat electe: 11 de novembre del 2021

 

Tot seguit podreu obtenir més informació sobre:

CONVOCATÒRIA ELECTORAL I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES