Es procedirà a a la renovació total dels seus representants (professorat, estudiants i personal d’administració i serveis).

A aquests efectes, us avancem el calendari electoral:

Calendari electoral.

 • Convocatòria, publicació i difusió del cens: 9 de febrer del 2022. 
 • Últim dia de reclamació al cens: 17 de febrer del 2022. 
 • Publicació del cens definitiu: 21 de febrer del 2022. 
 • Últim dia presentació de candidatures: 23 de febrer del 2022. 
 • Proclamació provisional de candidatures: 24 de febrer del 2022.
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 1 de març del 2022.
 • Proclamació definitiva de candidatures: 2 de març del 2022.
 • Campanya electoral: del 2 al 8 de març del 2022.
 • Votacions: 9 de març del 2022.
 • Proclamació provisional de candidats electes: 10 de març del 2022.
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 15 de març del 2022. 
 • Proclamació definitiva de candidats electes: 16 de març del 2022. 

 

Resolució eleccions a Consell del Departament 

 • Cens del resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació (a consultar en la cartellera planta baixa Tanger).
 • Cens dels estudiants dels Graus en Enginyeria Biomèdica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (a consultar en la cartellera planta baixa de Tanger).
 • Cens dels estudiants de màster universitari i doctorat (a consultar a la cartellera planta baixa de Tanger)   
 • Cens del personal d'administració i serveis adscrit al departament (a consultar a la cartellera planta baixa de Tanger)

Període de presentació de candidatures: del 9 al 23 de febrer (inclòs)

 

Model de candidatura

Registre de candidatura:
Les candidatures es podran presentar a través de la seu electrònica en format electrònic, mitjançant el model oficial i signades electrònicament.
Aquí teniu l'enllaç en la seu electrònica on trobareu tota la informació completa: https://seuelectronica.upf.edu/registre-electronic.

Recordar que el professorat permanent i PDI doctor a temps complet de convocatòries competitives són membres nats. 

La candidatura també es pot registrar presencialment en format paper al registre central de la Universitat: https://www.upf.edu/web/registre-general

 

Reglament del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Reglament Electoral de la UPF .