Atrás Measuring population health using health expectancy estimates from morbidity and mortality databases

Measuring population health using health expectancy estimates from morbidity and mortality databases

23.05.2024

 

Nou Paper amb afiliació CRES, l'investigador del CRES Pere Ibern ha co-autorat aquest estudi titulat "Measuring population health using health expectancy estimates from morbidity and mortality databases".

El qual tracta sobre la incorporació d'indicadors de qualitat de vida en la planificació sanitària, especialment rellevant per avaluar el rendiment dels serveis de salut en un context d'envelliment poblacional. L'objectiu és investigar una estimació alternativa de l'esperança de vida saludable utilitzant dades de morbiditat i mortalitat en comptes de les enquestes de salut tradicionals. Els resultats mostren que les expectatives de vida saludable obtingudes a través d'un model de microsimulació multistatal són consistentment més baixes que les calculades amb el mètode de Sullivan, però els indicadors generals d'esperança de vida són coherents amb els informes governamentals estàndard.

Multimedia

Categorías:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact