Atrás

Gemma Palà Navarro defensa una tesi doctoral sobre el relat periodístic de TV3 del procés sobiranista a Catalunya

Gemma Palà Navarro defensa una tesi doctoral sobre el relat periodístic de TV3 del procés sobiranista a Catalunya

11.01.2021

 

El divendres 11 de desembre de 2020, Gemma Palà Navarro, investigadora del grup POLCOM, va defensar la tesi titulada “La construcció del relat periodístic de TV3 sobre el procés sobiranista de Catalunya (2014-2017). De la consulta del 9-N al referèndum de l’1-O”, sota la codirecció del Dr. Carles Pont Sorribes i la Dra. Mercè Oliva Rota. El tribunal va estar presidit pel Dr. Reinald Besalú Casademont (UPF) i format per la Dra. Carlota María Moragas Fernández (Universitat Rovira i Virgili) com a secretària, i el Dr. Jordi Muñoz Mendoza (Universitat de Barcelona) com a vocal. 

Gemma Palà va començar la seva defensa presentant els objectius i preguntes de recerca. En el seu treball, s’analitza quin va ser el tractament informatiu de TV3 sobre el procés sobiranista durant els dos períodes referendaris, identificant fonts periodístiques i frames del relat. També, i com a segona part de la tesi, s’han fet entrevistes a periodistes de TV3 per saber, entre d’altres, quins factors els havien influenciat durant la cobertura del procés. Pel que fa al marc teòric, es va escollir la producció informativa, per així poder analitzar la relació d’aquesta producció amb el procés. Així mateix, la tesi fa referència a les teories més rellevants d’opinió pública. La principal perspectiva ha estat el framing, des d’una perspectiva cognitivista, que contempla el procés de producció. Respecte la metodologia, Gemma Palà ha fet una anàlisi de contingut dels informatius de TV3 (Telenotícies Vespre), respecte un període que abraça des de finals de 2013 fins el referèndum 1-0. Per analitzar la repercussió periodística, s’han analitzat 575 notícies. També, s’ha diferenciat el gènere i la rellevància informativa, si s’utilitzaven més fonts institucionals o alternatives i a qui es dona més protagonisme en aquests informatius. En la fase d’entrevistes (semi-estructurades), es van escollir els periodistes que més notícies van redactar sobre el procés. 

Pel que fa als resultats, s’ha observat com van tenir prioritat les noticies del procés; el 60% apareix en el sumari. Els actors amb més presència són els presidents de Catalunya, amb escassa representació d’altres partits. La majoria d’actors són polítics, i la resta són manifestants o votants. En aquest cas, la ciutadania té molta presencia, el qual contrasta amb anteriors recerques. Pel que fa a la ideologia, la posició independentista tindria una presència al voltant del 50%. S’observa un increment de les veus neutrals, que no va en detriment de les veus independentistes. Quant als frames, se subratlla l’enfrontament entre sobiranistes i unionistes. D’altra banda, TV3 normalitza i legitima el dret a vot, i els resultats de les entrevistes mostren com els periodistes coincideixen que va haver-hi un gran volum de feina que en alguns moments els sobrepassava. També, els van afectar les limitacions econòmiques, en detriment de la qualitat de les notícies. Van tenir una sensació de vigilància política: “eren el punt de mira de molta gent, de molts partits polítics” destaca la ja doctora. Això els condicionava, i en algunes ocasions fins i tot s’autocensuraven. Les conclusions de la tesi de Gemma Palà destaquen que va mancar pluralitat per part de TV3: es troben a faltar veus neutrals, sembla que només hi ha posicions antagòniques, la qual cosa tendiria a accentuar la polarització social i política. Així mateix, hi ha una certa simplificació del conflicte.

Un cop acabada la intervenció de la Dra. Palà, va ser el torn de paraula del director i directora de tesi. El Dr. Carles Pont va considerar que aquesta és una tesi que feia falta, perquè aporta objectivitat i ciència sobre aquest tema. Per la seva part, la Dra. Mercè Oliva va posar en valor el rigor de la tesi i la professionalitat de la nova doctora. Ambdós li van augurar una gran trajectòria acadèmica perquè ha trobat un espai propi al voltant d’un tema molt rellevant. Després, va intervenir el tribunal. Els tres membres van destacar també el rigor de la tesi, la capacitat de delimitar l’objecte d’estudi, l’objectivitat de l’anàlisi i el seu potencial futur. La tesi va obtenir la qualificació d’excel·lent.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categorías: