MARJANET GOMEZ, NURIA

Personal de apoyo Contratación
Gerència
Unitat de Gestió i Administració de Comunicació

+34 93 542 2536
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona