Atrás Tècnic especialista de suport a la recerca. Projecte COMPASS

  • Referència: COMPASS-2024/01
  • Termini de sol·licitud: 14/05/2024
  • Estat: TANCADA

29/04/2024

Data publicació al web

Es convoca una plaça de tècnic especialista de suport a la recerca, amb règim de contractació Indefinit segons el previst al RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021, en el marc del projecte Lobbying and compassion. Interest groups, discourse and nonhuman animals, amb referència PID2020-118926RB-I00/MICIU/AEI/10.13039/ 501100011033, finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i l’Agencia Estatal de Investigación. 

15/05/2024

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

  • Termini reclamacions llista provisional: 23/05/2024
    Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

24/05/2024

Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos

27/05/2024

Publicació de la proposta de provisió

Proposta de provisió
Aquesta proposta de provisió esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

  • Data de finalització del termini de presentació de reclamacions a la proposta de provisió: 03/06/2024

04/06/2024

Data en que la proposta de provisió esdevé definitiva al no haver cap reclamació

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]