Prácticas

Recorda que per a poder incorporar-te al lloc de pràctiques cal que:

1- Hagis rebut un correu del Servei de Carreres Professionals confirmant l'autorització del teu conveni o bé, un amb la documentació a signar.

2- L'empresa o entitat d'acollida t'hagi donat d'alta en el règim d'estudiants en pràctiques de la seguretat social, si s'escau.

També et pot interessar També et pot interessar

Normativa de prácticas Normativa de prácticas

Real Decreto 592/2014 por el que se regulan las prácticas universitarias.

Real Decreto 1493/2011 por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas.

Normativa de prácticas de la Universidad Pompeu Fabra

¿Tienes dudas?

Servicio de Carreras Profesionales UPF
[email protected]
Tel.: +(34) 93 542 24 29

 

Amb la col·laboració de:

Logo SOC, Generalitat i Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

 

Aquesta activitat està cofinançada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb càrrec als fons del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.