Universitat Pompeu Fabra

CLÀUSULES

En enviar el seu treball a Entremons l'autor cedeix a l'editor els drets de reproducció, publicació i comunicació. Aquesta reproducció, publicació i comunicació s'efectuarà des del lloc propi de la revista i des del dipòsit cooperatiu de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), amb els titulars del qual l'editor ha arribat a acords amb la finalitat de potenciar la difusió de les seves publicacions.

L'autor cedeix, de forma no exclusiva, els drets de distrubució, comunicació pública i reproducció del seu treball per a la seva publicació a Entremons i per a la seva inclusió a les bases de dades en les quals la revista està indexada.

ESTIL

TIPOGRAFÍA Y TAMAÑO DE LA LETRA: Calibri 11

ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 1,5 líneas

MÁRGENES: 2,5 cm margen derecho/izquierdo/superior; 3 cm margen inferior

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-Entremons se adhiere al estilo de citación de Chicago.

1. LIBROS

(N: nota al pie; B: referencia bibliográfica)

N: 1. Nombre y Apellido del autor, Título (Lugar de publicación: Editorial, año de publicación), nº de página.

                Ej.:  1. Richard Swinburne, The Evolution of the Soul (Nueva York: Oxford University Press, 1997), 23.

B: Apellido, Nombre del autor. Título. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación.

                Ej.:  Swinburne, Richard. The Evolution of the Soul. Nueva York: Oxford University Press, 1997.

 

                1.1 Varios autores

N: 2. Gisela Bock y Susan James, Beyond Equality and Difference: Citizenship, Feminist Politics, and Female Subjectivity (Nueva York: Routledge, 1992), 167.

B: Bock, Gisela y Susan James. Beyond Equality and Difference: Citizenship, Feminist Politics, and Female Subjectivity. Nueva York: Routledge, 1992.

               

                1.2 Editor(es)

N: 9. Jerrold E. Hogle, ed., The Cambridge Companion to Gothic Fiction (Nueva York: Cambridge University Press, 2002), 142.

B: Hogle, Jerrold E., ed. The Cambridge Companion to Gothic Fiction. Nueva York: Cambridge University Press, 2002.

 

                1.3 Capítulos de un libro

N :17. E.J. Clery, "The Genesis of 'Gothic' Fiction," en The Cambridge Companion to Gothic Fiction (New York: Cambridge University Press, 2002), 26.

B: Clery, E.J. "The Genesis of 'Gothic Fiction." Cap. 2 en The Cambridge Companion to Gothic Fiction. Nueva York: Cambridge University Press, 2002, 21-32.

               

                1.4 Artículos en vólumenes editados

 N: 1. Leonie Arthur, "Popular Culture: Views of Parents and Educators," en Popular Culture, New Media, and Digital Literacy in Early Childhood, ed. Jackie Marsh, 1973 (Londres: RoutledgeFalmer, 2005), 173.

B: Arthur, Leonie. "Popular Culture: Views of Parents and Educators." En Popular Culture, New Media, and Digital Literacy in Early Childhood, editado por Jackie Marsh, Londres: RoutledgeFalmer, 2005, 165-182.

 

2. ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS     

                2.1 Artículos de revista (journal)

N: 37. Ryan Bishop and Walter Spitz, "The Sentence," Language and Literature 17 (1992), 32.

B: Bishop, Ryan and Walter Spitz. "The Sentence." Language and Literature 17 (1992): 19-37.

  

                2.2 Artículos en magazines

N :40. Alexandra Hall, "Girls with Guns," Boston Magazine, January 2003, 8.

B: Hall, Alexandra. "Girls with Guns." Boston Magazine, January 2003, 6-10.

 

                2.3 Artículo de periódico, sin referencia a su autor

N: 43. New York Times (Nueva York), 30 de julio, 2002.

B: New York Times, "In Texas, Ad Heats Up Race for Governor," 30 de julio, 2002.

                2.4 Artículo de periódico, con referencia a su autor

N: 1. Bill Bryan, "Officers May Have Violated Policies in Shooting." St. Louis Post-Dispatch, 1 de abril, 2004, I2.

B: Bryan, Bill. "Officers May Have Violated Policies in Shooting." St. Louis Post- Dispatch, 1 de abril, 2004, I2.

 

3. DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES

N 1. Congreso de los Estados Unidos, Investigation of the Assassination of President John F. Kennedy, 95º Cong., 2ª ses., 1978.

B: Congreso de los Estados Unidos. Investigation of the Assassination of President John F. Kennedy. 95º Cong., 2ª ses., 1978.

               

                3.1 Si hay un número de referencia u otra información para su identificación

N: 2. Comité del Senado del Congreso de los Estados Unidos para las Relaciones Exteriores, The Mutual Security Act of 1956, 84º Cong., 2ª ses., 1956, S. Rep. 2273, 9-10.

B: Comité del Senado del Congreso de los Estados Unidos para las Relaciones Exteriores. The Mutual Security Act of 1956. 84º Cong., 2ª ses., 1956. S. Rep. 2273.

 

4. RECURSOS ELECTRÓNICOS

N 14. Bucknell University Information Services and Resources, "Information Services and Resources Homepage," Bucknell University, http://www.isr. bucknell.edu (consultada el 12 de mayo de 2004).

B Bucknell University Information Services and Resources. "Information Services and Resources Homepage." Bucknell University. http://www.isr.bucknell.edu. Consultada el 12 de mayo de 2004.