18.05.2015

Deu projectes del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut rebran ajuts del Plan Nacional

El Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat, Recerca, Desenvolupament i Innovació ha resolt aquest mes d'abril, de manera provisional, els projectes seleccionats per optar als ajuts del Plan Nacional d'I+D+i, l' instrument principal de la política científica espanyola que promou els treballs que es troben a la base del progrés científic.

cexspn2El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF  que dirigeix  Arcadi Navarro ha obtingut finançament per a deu projectes de recerca, cinc dins la modalitat Reptes de la Societat i cinc més en la modalitat de Ciència i Tecnologia d'Excel·lència.

Berta Alsina, membre del del Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament i investigadora principal del projecte: " Com es forma l'orella interna: gens, neurones i forma 3D", amb l'objectiu de tenir coneixement a temps real del desenvolupament d'estructures crucials per a la formació de l'orella interna i de revelar noves propietats morfogenètiques útils per al desenvolupament d'òrgans in vitro.

David Andreu, cap del Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes, coordinarà un projecte que es complementa amb un altre del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (Madrid), " Plataformes peptídiques multiepitòpiques per a aplicacions en vacunes" que té com a punt de partida un prototip de vacuna de la febre aftosa, que ha estat desenvolupat a la UPF, contra la malaltia vírica del bestiar porcí i boví que provoca els efectes econòmics més devastadors a escala mundial.

cexspn1Gianni de Fabritiis, investigador ICREA i cap del Laboratori de Biofísica Computacional, durà a terme el projecte " Conformational kinetics, binding and modulation of disordered protein domains", en què amb un enfocament computacional investigarà la rellevància i les generalitats de la cinètica molecular dels dominis de proteïnes intrínsicament desordenades i la seva modulació per petites molècules, per tal de resoldre la cinètica a nivell d'àtoms i integrar les prediccions computacionals en els assajos i experiments estàndard.

Eulàlia de Nadal, investigadora principal del Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular, durà a terme el projecte " Identificació sistemàtica de les marques d'histones necessàries per la resposta transcripcional al estrés", amb l'objectiu d'identificar i caracteritzar noves modificacions (marques) de les proteïnes responsables d'empaquetar l'ADN, conegudes com histones i que són essencials per a la reprogramació de l'expressió dels gens en resposta a un estrés cel·lular. Mitjançant aproximacions genètiques i bioquímiques s'estudiarà el qui, com, on, i perquè d'aquestes modificacions d'histones, proporcionant respostes en la comprensió dels mecanismes moleculars en la regulació de l'expressió dels gens de resposta a estrés.

cexspn3 Eduardo Eyras, investigador ICREA del laboratori de Genòmica Computacional del GRIB (UPF-IMIM), durà a terme el projecte " Caracterització i detecció d'alteracions en el processament del RNA amb rellevància clínica per a la medicina personalitzada del càncer". Es proposa desenvolupar una plataforma computacional per a l'anàlisi i la interpretació clínica de les alteracions en el processament del RNA a partir d'una mostra individual d'un pacient. Es pretén proporcionar un mètoda ràpid i eficaç per informar sobre dianes pronòstiques i terapèutiques a partir d'una mostra.

Javier Macia , membre del Laboratori de Sistemes Complexos, durà a terme el projecte "Aproximació des de la biologia de sistemes i sintètica al disseny de circuits cel·lulars per a la homeostasi de la glucèmia en diabètics", que té com a objectiu desenvolupar noves estratègies per al tractament de la diabetis. Mitjançant la reconstrucció de la fisiologia de la regulació de la glucèmia en humans, el projecte busca recrear les condicions per a un pacient virtual diabètic, com a punt de sortida per al disseny de circuits genètics que confereixin al pacient la regulació interna de la glucèmia a través de teràpies gèniques o implants cel·lulars.

Rafael Maldonado , director del  Laboratori de Neurofarmacologia, serà l'investigador principal del projecte " Mecanismes neurobiològics implicats en la pèrdua de control de la ingesta". En aquest projecte es posarà a punt un nou model per avaluar l'addicció induïda pels aliments d'alta palatabilitat en relació als trets de personalitat específics per tal que permeti identificar mecanismes específics subjacents a la selecció d'aliments i el control de la ingesta. També s'avaluarà el paper del sistema endocannabinoide mitjançant models murins transgènics per tal de facilitar la prevenció i el tractament de l'obesitat i els trastorns alimentaris relacionats.

Tomàs Marquès, investigador ICREA i cap del Laboratori de Genòmica Comparada , conjuntament amb l' Òscar Fornas, tècnic dels Serveis Científico-Tècnics (CEXS-CRG) participen en el projecte " Evolució de la diversitat estructural del cromosoma Y humà", que busca estudiar la variabilitat estructural del cromosoma Y humà i també comparar-lo amb el cromosoma Y dels grans simis. El projecte es fonamenta en la innovació tecnològica atès que preten centrar-se en la reconstrucció d'aquest cromosoma (l'únic que no ha estat seqüenciat en grans simis) mitjançant tècniques punteres de seqüenciació de tercera generació.

cexspn4 Baldomero Oliva, cap del Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural, durà a terme el projecte " Desenvolupament d'eines bioinformàtiques per a l'estudi dels mecanismes de reconnexió de la xarxa d'interaccions de proteïnes: Aplicació en la medicina de sistemes (PINR-sysmed)". Es proposa estudiar els mecanismes implicats en el trencament i la formació d'interaccions d'una xarxa de proteïnes MPT, mutacions o splicing que afecten la salut de les persones.

Rubén Vicente , membre del Grup de Recerca Fisiologia Molecular i Canalopaties, durà a terme el projecte " Identificació de la porta d'entrada de zinc en limfòcits T". La identificació de la porta d'entrada de zinc a les cèl·lules T permetrà dissenyar noves estratègies de immunomodulació farmacològica, no només en casos de deficiència en zinc, sinó també en altres alteracions del sistema immune. Permetrà identificar la sensibilitat individual a certes malalties. S'espera que els resultats d'aquest projecte facin una aportació rellevant a l'àmbit de la inmunogenètica i en el tractament i la prevenció de malalties comunes.

Altres e-notícies de recerca relacionades:

El Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions obté finançament per a set projectes de recerca

El Departament d'Humanitats obté finançament per a cinc projectes de recerca

L'Estat impulsarà cinc projectes del Departament de Comunicació