05.02.2015

Els campus d'excel·lència internacional fan balanç dels cinc anys de desenvolupament del programa

parc recerca

El programa Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), creat el 2009, formava part de l'estratègia de modernització, internacionalització i aposta per a la diversificació del sistema universitari espanyol dissenyada des de la Secretaria General d'Universitats. La tardor del 2015, el projecte CEI UPF - Icària, coordinat per la UPF, presentarà l'avaluació final dels principals resultats assolits entre el 2010 i el 2015.

En les tres convocatòries CEI fetes entre el 2009 i el 2011, s'han premiat 32 projectes dels quals, la meitat, s'emmarquen en la convocatòria regional (CEIR). Els projectes han disposat d'un finançament global de 687 milions d'euros, essencialment en crèdits, per impulsar les seves actuacions en el camp de la docència, la recerca i la transferència, la internacionalització i la relació amb l'entorn.

foto ceiEn el cas de la UPF, el programa ha contribuït al desplegament del nou Parc de Recerca del campus de la Ciutadella. Alhora, ha permès posar en marxa diverses actuacions d'internacionalització i ha fomentat una major col·laboració entre les entitats de l'agregació estratègica del projecte.

Durant la sessió de treball, els representants dels projectes han fet balanç dels respectius programes CEI. Entre les principals fites assolides, avalades també per la Comissió Internacional que fa el seguiment anual dels projectes, destaquen l 'especialització dels projectes i la major interacció de les universitats amb l'entorn (incloent altres universitats, agents del coneixement i empreses). D'altra banda, tots els representants del programa han valorat la necessitat de mantenir obertes les vies de finançament en l'àmbit estatal i, alhora, de promoure la necessària cerca de finançament complementari a escala internacional.


Altres e-notícies relacionades: