19.04.2011

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge participa en un màster Erasmus Mundus

Imatge de grup dels estudiants i professors del màster durant una de les classes a la UPFLa UPF, a través del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, participa des d'aquest curs acadèmic 2010-2011 en el nou máster universitario en Aprendizaje y Enseñanza del Español en Contextos Multilingües e Internacionales (Master in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International Contexts - MULTIELE Erasmus Mundus).

El consorci que desenvolupa aquest màster està constituït per set universitats europees: Universidad de Deusto (coordinadora del màster), Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Freie Universität Berlin, Stockholms Universitet, Groningen University i University of Iceland. Són també membres associats a aquest consorci cinc universitats no europees: Moscow State Linguistic University (Rússia), Jawaharlal Nehru University (Índia), University of Maryland (EEUU), University of Campinas (Brasil) i University of Osaka (Japó).

L' objectiu del màster MULTIELE - Erasmus Mundus és formar experts en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua segona o estrangera, incorporant en el seu disseny curricular les directrius del projecte europeu Tuning, les del Perfil europeu del professor de llengües i les del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa. Tres aspectes centrals articulen el programa que s'ofereix: formació per a l'exercici professional, introducció a la recerca, i multilingüisme i mobilitat.

En total, aquest curs són 27 els estudiants d'àmbit internacional matriculats en aquest programa interuniversitari, entre els quals la Comissió Europea ha atorgat 21 beques, amb un màxim de dos participants per país. Es tracta de docents en actiu i llicenciats en filologia, ensenyament o llengües, que compartiran durant dos cursos la seva formació en aprenentatge  i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals. Procedeixen de nacionalitats tant variades com són Afganistan, Albània, Alemanya, Argentina, Colòmbia, Croàcia, Eslovàquia, Espanya, Estats Units, Grècia, Índia, Itàlia, Mèxic, Rússia, Taiwan, Ucraïna i Xina.

Un trimestre de classes a la UPF, al si del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Imatge de grup d'estudiants i professors del màster, durant una de les classes a la UPFAquest primer any de màster, els participants matriculats han cursat el seu primer semestre a Bilbao, a la Universitat de Deusto, i el segon semestre a Barcelona, amb matèries obligatòries a la UPF i a la UB. A la Pompeu Fabra la participació en el programa s'ha portat a terme en el si del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge: professorat d'aquest departament ha impartit, entre el 8 de febrer i el 14 d'abril de 2011, dues matèries en el mòdul sobre procediments didàctics per a l'ensenyament de l'espanyol com a L2. Aquestes matèries formen part de l'oferta docent del màster oficial del DTCL en Lingüística Teòrica i Aplicada i del màster interuniversitari FPELE, organitzat conjuntament per la UPF i la UB.

Els participants del programa seguiran la seva formació durant el tercer semestre en una altra de les universitats del consorci MULTIELE - Erasmus Mundus, i el seu quart semestre tindran l'opció d'escollir la UPF per elaborar la seva memòria final de màster.

Convivència amb el màster interuniversitari FPELE, impartit per la UPF i la UB

El màster MULTIELE - Erasmus Mundus ve precedit d'una àmplia experiència en el màster en Formació de Professorat d'Espanyol com a Llengua Estrangera (FPELE), creat com a màster propi per la UB l'any 1987, amb participació de professorat que després va passar al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF: des d'aleshores el màster s'ha organitzat anualment sense interrupció.

A partir del curs 2006-2007 el màster en FPELE s'imparteix conjuntament per la UPF i la UB com a màster oficial, gràcies a un conveni interuniversitari: amb un promig de 25-30 estudiants per curs, ja n'han sortit diverses promocions de titulats, molts dels quals han completat la seva formació amb una tesi doctoral.

Ja abans d'oferir-se com a programa interuniversitari UPF-UB, el màster s'havia integrat en una xarxa europea de cinc universitats que l'organitzaven com a màster europeu. Aquesta xarxa va ser l'encarregada de presentar la sol·licitud d'un Erasmus Mundus, que se li va concedir. Enguany hi ha en marxa, doncs, dues versions en paral·lel: el màster oficial interuniversitari UB-UPF (FPELE) i el màster MULTIELE.