04.12.2009

Seminari de recerca sobre la gestió de la incapacitat temporal en el treball

cisalLa incapacitat laboral per contingència comuna (Itcc) és una situació reconeguda pel sistema de protecció social del nostre país quan un treballador afiliat a la Seguretat Social té un problema de salut d'origen no laboral. Un element bàsic per millorar la gestió de la situació és disposar de bons sistemes d'informació que ajudin a establir valors de referència i identificar els factors que influeixen en la seva duració.

El seminari " Noves evidències per a la gestió de la incapacitat temporal per contingència comuna", que se celebrarà el 9 de desembre, de 9:30 a 14:00 hores a l'auditori del campus de la Comunicació - Poblenou (Roc Boronat, 138. Barcelona),  inclou la presentació dels resultats de diverses investigacions sobre els determinants de la duració de la ITcc i es debatrà sobre la millora de la gestió d'aquests episodis.

Organitzat pel Centre d'Investigació en Salud Laboral (CISAL) del Departament de Ciències Experimentals i de la Salud (CEXS) de la UPF, conjuntament amb MC Mutual i L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques de la Generalitat de Catalunya, es presentaran diversos estudis sobre aquest àmbit, entre els quals hi ha els realitzats per diversos investigadors del CISAL, contemplats des de diferents punts de vista: per regions sanitàries, per administracions i per diagnòstics.

Isabel Torá, investigadora del CISAL, presentarà els resultats de l'estudi "Duració dels episodis d'incapacitat temporal per contingència comuna segons regions sanitàries", en què posarà de manifest les diferències observades entre les diferents regions de Catalunya. Per exemple, a l'Alt Camp de Tarragona la durada de l'absència laboral per malaltia comuna és més petita que a l'Alt Pirineu i Aran.

Consol Serra, investigadora del CISAL, parlarà de l'estudi "Duració dels casos d'incapacitat temporal per contingència comuna: una comparació segons siguin gestionats per una mútua o per l'Institut Nacional de la Seguretat Social", en què posarà de manifest les diferències observades segons els marc sanitari sigui públic o privat.

Jordi Delclòs, investigador del CISAL, mostrarà els resultats de la seva recerca sobre "Duració de la incapacitat temporal per contingència comuna per diagnòstic clínic. Un estudi de cohort retrospectiu 2002-2006". Algunes de les conclusions d'aquest treball mostren que les malalties osteoarticulars, traumatològiques i psiquiàtriques són les que ocasionen un major nombre d'incapacitats laborals,  i que els episodis de més duració els presenten les dones, les persones de major edat i els treballadors autònoms.

El Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL) està dirigit per Fernando García Benavides, professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF i es va crear arran d'un conveni entre la UPF, Corporación Mutua i l'Institut Sindical del Treball, l'Ambient i la Salut (ISTAS).

L'activitat investigadora del CISAL se centra en els temes de major importància per a la salut laboral, ja sigui per la seva magnitud o gravetat o pel seu impacte econòmic i social, i es divideix en les àrees següents: les condicions de treball, les desigualtats en la salut laboral, els danys a la salut i les polítiques de seguretat i la salut en el treball.

Els principals objectius estratègics del centre, que estarà integrat al Parc de Rercerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), són proporcionar coneixements i informació per mitigar i prevenir els problemes de salut laboral, així com formar investigadors i professionals altament qualificats en aquesta matèria, que, posteriorment, puguin contribuir a assolir els objectius del CISAL.

Altres e-notícies relacionades

Presentació del nou Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)