05.07.2010

Héctor Geffner coedita una obra en homenatge a uns dels pioners de la intel·ligència artificial

tribute-coverL'àmbit de la intel·ligència artificial ha canviat molt des dels anys 80 i el treball de Judea Pearl ha estat decisiu en aquest canvi. El llibre Heuristics, Probability, and Causality: A Tribute to Judea Pearl (2010), és una col·lecció d'articles en honor al filòsof i informàtic de Judea Pearl que van formar part d'un Simposi celebrat el 12 de març del 2010.

L'obra ha estat editada per Héctor Geffner, coordinador del grup de recerca en Intel·ligència Artificial del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, investigador ICREA i deixeble del professor Pearl a UCLA, conjuntament amb els autors nord-americans Rina Dechter (Universitat de Califòrnia,  Irvine) i Joseph Y. Halpern (Universitat de Cornell),

Judea Pearl (Tel Aviv, Israel) és informátic i filòsof,  especialment reconegut per desenvolupar una aproximació probabilística a la intel·ligència artificial emprant xarxes Bayesianes, així com també per la formalització del raonament causal.  Actualment és professor en Ciències de la Computació i Estadística i director del laboratori de Sistemes Cognitius a la Universitat de Califòrnia Los Àngeles (UCLA).

Les tres parts principals que es composa l'obra responen als àmbits tractats en els tres llibres publicats per Judea Pearl, obres que van fer de la probabilística el llenguatge de la recerca en la intel·ligència artificial i que van revolucionar la disciplina:  heurística, raonament probabilístic i coneixement causal.

Al llarg de l'obra, autors de diferent procedència entre els quals hi ha científics de la computació, científics cognitius, estadístics i filòsofs, descriuen l'estat actual de la disciplina en els tres principals àmbits descrits,  a la llum de les contribucions seminals de Judea Pearl.

L'heurística, un conjunt de mètodes per saber quina és la millor elecció

GeffnerHéctor Geffner n'és un dels autors de l'obra amb l'article " Heuristics, Planning, and Cognition". En la seva contribució, Geffner destaca el concepte d'heurística, definit per Pearl (1983) com a "els criteris, mètodes o principis que, enfront diferents alternatives, permeten esbrinar la millor opció per aconseguir l'objectiu de manera més efectiva".

L'article versa sobre la planificació en Intel·ligència Artificial i té com a objectiu servir de complement a treballs anteriors del seu mestre.

Geffner parteix de la base que els planificadors tenen com a objectiu solucionar problemes complexos. Descriu un model de planificació basat en la resolució de problemes independent del domini que es recolza en l'heurística.

Finalment, esbrina les possibilitats que té la intel·ligència artificial des del punt de vista de les ciències cognitives, una perspectiva que té en compte els sentiments i les intuïcions, factors que intervenen en la pressa de decisions dels éssers humans alhora de la resolució de problemes.

En l'obra general d'homenatge al professor Pearl, destaca el darrer capítol, en què els seus deixebles més allegats donen testimoni del significat de les contribucions de Pearl en la seva rajectòria intel·lectual i acadèmica. El professor Geffner, com a deixeble de Pearl als anys 80, descriu les seves vivències a l'article " An Old Fashioned Scientist Shaping a New Discipline".

Més informació sobre el simposi i el llibre, incloent alguns vídeos, a
http://bayes.cs.ucla.edu/TRIBUTE/pearl-tribute2010.htm

Obra de referència:

Rina Dechter, Hector Geffner, Joseph Y Halpern (eds.) (2010), Heuristics, Probability and Causality. A Tribute to Judea Pearl, College Publications, 580 pp.

> Altres e-notícies relacionades:

Hector Geffner ha estat premiat amb l'ICAPS Influential Paper Award