08.06.2009

Residents MIR formats a la Unitat Docent de Medicina del Treball Mateu Orfila s'incorporen al mercat laboral

 Enguany, el departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya va convocar set places de medicina del treball, quatre de les quals han estat adjudicades a residents que fa pocs dies acabaven la seva formació: la primera promoció MIR de la Unitat Docent de Medicina del Treball Mateu Orfila que coordina la UPF i que està ubicada al PRBB. La inserció dels residents en el mercat laboral és un bon indicador de la qualitat i capacitat formativa de la Unitat.  

La UPF coordina la formació de metges interns residents (MIR) especialitzats en medicina del treball. La Unitat Docent Mateu Orfila, coordinada per  Consol Serra, membre del Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL) que dirigeix Fernando García Benavides del CEXS, compta amb la participació de dinou entitats més, entre les quals hi ha hospitals i entitats sanitàries públiques, com ara l'IMIM i l'Institut Català de la Salud (ICS); mútues d'accidents i malalties professionals; serveis de prevenció i altres col·laboracions docents. Un conveni amb la Universitat de Texas (EUA) permet fer formació, docència i estades curtes al Southwest Center for Occupational and Environmental Health. 

L' objectiu principal de la formació MIR és oferir professionals de qualitat a la societat. El programa MIR previst per als residents de la Unitat Docent de Medicina del Treball Mateu Orfila de la UPF, està regulat pel Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Educació i consta de quatre anys, en el decurs dels quals realitzen les activitats clíniques, de prevenció de riscs laborals i acadèmiques en els centres que integren la Unitat per tal d'obtenir l'especialitat de metge del treball. A

La medicina del treball és una especialitat mèdica que tracta de la prevenció i el tractament dels problemes de salut relacionats amb el treball. És una àrea essencial en la prevenció dels riscs laborals amb molt bones perspectives professionals.