07.01.2009

El nou campus de la Comunicació - Poblenou obre les portes

Façana principal del campus de la ComunicacióCoincidint amb el primer dia lectiu del segon trimestre del curs 2008-2009, avui ha començat l'activitat acadèmica al campus de la Comunicació-Poblenou, on la UPF concentra tota la formació, la recerca i la producció en l'àmbit de la comunicació i les tecnologies de la informació.

Prop de 3.500 membres de la comunitat universitària -entre estudiants, professors, investigadors i personal d'administració i serveis- han variat els seus hàbits de desplaçament per dirigir-se cap al districte 22@, concretament a l'illa delimitada per l'avinguda Diagonal i els carrers de Llacuna, Roc Boronat i Tànger. Una trentena d'informadors, l'acurada senyalització i la informació prèvia donada han facilitat la tasca de trobar els espais vers els quals la gent s'ha hagut de dirigir.

El rector de la UPF, Josep Joan Moreso, ha fet cap al migdia un recorregut per les diferents instal·lacions del nou campus, que no estarà plenament enllestit fins d'aquí a unes setmanes, quan és previst que finalitzin les obres de l'auditori i de la cafeteria, així com del nou edifici Tànger.

Oferta formativa i recerca

El campus de la Comunicació-Poblenou inclou l'oferta formativa corresponent a nou estudis de grau (Comunicació Audiovisual, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, i les enginyeries tècniques i superiors en Informàtica i de Telecomunicació) i postgrau (set doctorats, set màsters oficials, catorze màsters propis i nou diplomes de postgrau), a més de cursos d'idiomes, cursos per a estrangers i d'altres estudis complementaris.

La recerca que s'hi du a terme és la suma dels projectes que desenvolupen els investigadors adscrits als departaments de Comunicació, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Traducció i Ciències del Llenguatge, així com a l'Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA), a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), i a l'Observatori de la Comunicació Científica, tots ells ubicats també al nou campus.

Inversió i finançament

La inversió total  en la construcció del nou campus, d'uns 28.000 metres quadrats de superfície, ha estat de 50 milions d'euros, xifra que contempla la rehabilitació i la consolidació de dos edificis històrics, la construcció de l'obra nova i també els acabaments, les instal·lacions, l'equipament i el mobiliari de tots els edificis. Plató d'informatius

Precisament el nou campus compta amb unes modernes instal·lacions i està dotat amb uns mitjans tècnics i informàtics avançats entre els que cal destacar la redacció integrada i els dos platós televisius (a la fotografia es pot veure el plató d'informatius).

El projecte s'ha finançat, en gran part, amb les aportacions previstes en el Pla Pluriennal d'Inversions de la Generalitat de Catalunya. Altres aportacions han estat els ajuts del Ministeri d'Educació i Ciència a la construcció de parcs científico-tecnològics i els fons FEDER de la Unió Europea.

Un acurat projecte de rehabilitació d'edificis històrics i d'obra nova

El projecte arquitectònic, que ha estat elaborat pels arquitectes Josep Benedito i Ramon Valls, comprèn la rehabilitació de dos edificis històrics de l'antiga fàbrica tèxtil de Ca l'Aranyó, un magnífic exemple del patrimoni industrial català, realitzada pels arquitectes Antoni Vilanova i Eduard Simó.

Planta 2 del CRAIAquestes dues construccions, datades de l'any 1887, són l'edifici La Fàbrica -l'antiga fàbrica de telers, de quatre plantes, que ha estat curosament rehabilitat per preservar els murs exteriors originals i la coberta de fusta de l'edifici- que acull el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI, a la fotografia de l'esquerra), i l' edifici La Nau -l'antic magatzem- ocupat ara per diferents espais destinats a la recerca i on hi ha ha aules per a cursos de màsters i doctorats.

El projecte ha inclòs la construcció de dos edificis nous, destinats a la docència i a la recerca, així com a despatxos de l'administració i serveis generals, i d'una gran plaça exterior, que és un espai de relació a l'aire lliure on es poden desenvolupar activitats culturals. Completa el conjunt una imponent xemeneia, construïda en maó vist i de forma cònica, que també s'ha conservat.

Un bon exemple del compromís entre la universitat i l'empresa per dur a terme activitats conjuntament és el Centre de Producció Audiovisual, un espai de 4.800 metres quadrats que correspon als platós i espais tècnics (sales d'edició i de muntatge) que la UPF utilitza en règim d'arrendament.

Sala de control del plató de TVEl Parc Barcelona Media, un parc científico-tecnològic per al sector de la comunicació

El campus de la Comunicació forma part del Parc Barcelona Media (PBM), una iniciativa fruit de la col·laboració entre la UPF, l'Ajuntament de Barcelona i el Grup Mediapro. El PBM es configura com un parc científico-tecnològic, una plataforma d'equipaments i serveis al voltant de l'audiovisual i la comunicació, amb un àmbit centrat en la formació i la innovació -liderat per la UPF- i un altre dedicat a la producció audiovisual i serveis a la indústria -lliderat pel Grup MediaPro i la societat municipal 22 @ Barcelona.

Per la seva banda, el Centre d'Innovació Barcelona Media (CIBM), impulsat per la UPF i la Fundació Barcelona Media UPF, és una de les instal·lacions més destacades que acull el PBM. És un centre tecnològic per a un sector industrial que gira al voltant dels mèdia i de la tecnologia i els continguts audiovisuals.