03.11.2014

Eodyne Systems: una empresa derivada de la recerca d'SPECS

El 3 de novembre, s'ha constituït en el Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra, l'empresa Eodyne Systems SL, en el marc d'un contracte de transferència de tecnologia, una spin off sorgida de la recerca duta a terme al grup de recerca SPECS (Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems) dins el projecte Centre de Sistemes Autònoms i Neuro-Robòtica de la UPF. Es posa en marxa per fer front a un dels principals reptes de salut als quals s'enfronta la nostra societat: la recuperació funcional després d'una lesió cerebral, una afecció que pateixen més de 60 milions de persones a tot el món. Durant tot aquest procés de transferència de la tecnologia, el grup SPECS ha comptat amb el suport de la Unitat d'Innovació- UPF Business Shuttle de la UPF.

eodyneEls socis d'Eodyne Systems SL són Paul Verschure, director del laboratori de recerca SPECS i investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la Universitat Pompeu Fabra, a més de ser l'inventor del RGS, Catalina Hoffmann fundadora i directora general de les empreses de salut dins de Catalina Hoffmann Holding Group, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) , Carmen Buisan, sènior project manager a SPECS, i la Universitat Pompeu Fabra.

Eodyne Systems SL comercialitzarà una innovadora eina de realitat virtual per a la rehabilitació del cervell i la salut, anomenada Rehabilitation Gaming System (RGS). RGS es basa en la investigació bàsica realitzada per SPECS sobre els principis que regeixen la ment i el cervell, en col·laboració amb socis clínics. Després de tractar amb èxit a més de 400 pacients, en diferents fases de recuperació després d'un accident cerebrovascular, i de publicar els resultats en les principals revistes científiques i conferències, RGS està a punt per ser utilitzat per la nostra societat. Per aconseguir una distribució màxima, Eodyne Systems SL ja ha dissenyat una ruta comercial dins de la seva estratègia de negoci.

RGS és una solució basada en l'evidència científica per al tractament integrat dels dèficits que poden resultar d'un accident cerebrovascular. RGS aporta al sector global de la salut:

  • Una eina de baix cost per a la neuro-rehabilitació dels dèficits en les capacitats motores, afectives, cognitives i  lingüístiques afectades a causa del dany cerebral.
  • Aplicable en totes les fases de tractament: fase aguda i subaguda (a l'hospital o clínica de rehabilitació) i fase crònica (a domicili o centre de salut).
  • Un sistema que permet la participació activa del pacient en la seva rehabilitació gràcies a un tractament personalitzat.
  • Un sistema que faculta al pacient i el seu entorn social en la gestió del seu propi benestar, personalitzant el seu tractament d'acord als seus mitjans i al seu estil de vida.
  • Un sistema integrat per al tractament a distància, diagnòstic, seguiment i assessorament, fet que permet un estalvi per als pacients i els seus familiars, pels proveïdors d'atenció primària de salut, pels centres de salut i mútues d'assegurances.
  • Un enfocament d'aprenentatge cap a la salut física i mental.
  • Un eina científica basada en les TICs, intel·ligència artificial i sistemes de realitat virtual que situa als anomenats 'jocs seriosos' a un nivell qualitativament nou de desplegament mitjançant la integració de mètodes validats clínicament i solucions integrades de diagnòstic, seguiment i l'orientació del pacient.

Altres e-notícies de recerca relacionades:

RGS entra dins el programa de TicSalut Catalunya i el projecte europeu CASA