30.03.2012

La diversitat genčtica reflecteix el pas de les civilitzacions a l'Afganistan

comashazarapashtunAfganistan ha estat un punt estratčgic al llarg de la historia de la humanitat. Ha estat habitat per l'espčcie humana des del Paleolític i ha estat zona de pas de diverses civilitzacions i de grans imperis. Per la seva localització i la diversitat de grups čtnics que presenta esdevé un lloc idoni per estudiar el paper que ha tingut la cultura i la tecnologia en l'evolució i la configuració dels pobles actuals.

Dins el projecte Genographic, del qual David Comas i Jaume Bertranpetit , investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), en són els coordinadors europeus, s'han estudiat per primer vegada les traces genčtiques d'individus que pertanyen a quatre čtnies actualment presents al territori  afgančs, concretament els Hazara, Pashtun, Tajik i els Uzbek, a través de cinquanta-dos marcadors i dinou seqüčncies repetitives no recombinants del seu cromosoma Y. L'estudi s'ha publicat aquest mes de març a PLoS One i han participat investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centre mixt UPF-CSIC.

La genčtica de les čtnies estudiades confirma la seva histňria

Per a l'estudi, els investigadors han obtingut 204 mostres biolňgiques provinents de persones residents al territori afgančs i de les čtnies esmentades anteriorment, i les han comparat amb 8.500 mostres més provinents de poblacions que han estat histňricament en contacte amb l'ŕrea geogrŕfica que ara coneixem com Afganistan, mostres d'individus provinents d'Iran, Grčcia, Índia , Prňxim Orient, Europa de l'Est i Ŕsia oriental.

Els resultats han revelat que els actuals afganesos comparteixen una herčncia genčtica considerable provinent d'una població ancestral que hauria pogut emergir durant la revolució neolítica amb la formació de les primeres comunitats agrícoles i que va suposar el pas d'una vida nňmada a una vida sedentŕria, ara fa uns 9.000-10.000 anys.

Els resultats indiquen igualment que la variabilitat entre els individus a l'actual Afganistan es va iniciar a l'edat de Bronze (3.000 aC.), molt possiblement degut a l'adveniment de les primeres civilitzacions a la regió. Les posteriors migracions i i comastajikuzbeknvasions han estat assimilades de diferent manera entre els diferents grups čtnics estudiats, incrementant amb aixň les diferčncies genčtiques entre poblacions i donant als afganesos una diversitat genčtica única i característica a l'Ŕsia central.

Treball de referčncia:

Marc Haber, Daniel E. Platt, Maziar Ashrafian Bonab, Sonia C. Youhanna, David F. Soria-Hernanz, Begońa Martínez-Cruz, Bouchra Douaihy, Michella Ghassibe-Sabbagh, Hoshang Rafatpanah, Mohsen Ghanbari, John Whale, Oleg Balanovsky, R. Spencer Wells, David Comas, Chris Tyler-Smith, Pierre A. Zalloua, The Genographic Consortium (2012), " Afghanistan's Ethnic Groups Share a Y-Chromosomal Heritage Structured by Historical Events", PLoS ONE 7(3): e34288. doi:10.1371/journal.pone.0034288.

Altres e-notícies relacionades:

Les poblacions jueves tenen un origen genčtic comú

El Projecte Genogrŕfic confirma que els humans van emigrar d'Ŕfrica a través d'Arŕbia

Les poblacions pigmees actuals tenen un origen comú i molt antic