11.07.2011

Conveni de col·laboració entre la UPF i la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball

cisaljuny2011Aquest matí, a les 12:00 hores, a l'edifici Mercè, Josep Joan Moreso, rector de la UPF i Àngel Plans Cañamares, president de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball han signat un conveni en virtut del qual s'estableix la col·laboració conjunta en un seguit d'activitats d'interès comú en benefici d'ambdues entitats.

A l'acte hi han assistit Consol Serra, investigadora responsable de la Unitat Docent de Medicina del Treball Mateu Orfila del CISAL, així com també Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica de la UPF.

La Universitat Pompeu Fabra disposa d'un Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL), dirigit pel professor Fernando G. Benavides, grup de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, i acreditat com a grup de recerca consolidat per a la producció i transferència de coneixement útil per millorar la salut de les persones treballadores. Entre d'altres objectius, el CISAL té l'objectiu de proporcionar el coneixement científic i la informació més adequada per ajudar a la presa de decisions i fer front als problemes prioritaris i situacions en matèria de salut laboral, així com el de formar personal investigador i professional altament qualificat.

La Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball és una associació sense afany de lucre, l'objecte o finalitat social de la qual està constituït pel foment, desenvolupament, promoció i divulgació del coneixement científic (i del perfeccionament de les seves aplicacions pràctiques) i la formació continuada de la Seguretat en el Treball, la Higiene Industrial, l'Ergonomia, la cisaljuny22011Psicosociologia Aplicada i la Medicina del Treball així com les altres disciplines i tècniques sobre la salut de les persones que treballen i la lluita contra els riscos laborals.

Els objectius d'aquesta col·laboració entre la SCSMT i la UPF son promoure l'interès en activitats científiques en Salut Laboral, fomentar una pràctica professional en Salut Laboral basada en criteris científics i contribuir a la docència i la formació continuada en Salut Laboral.

Algunes de les activitats que s'acorden en aquest conveni per assolir aquests objectius són desenvolupar conjuntament una secció titulada "Salut Laboral i Medicina del Treball basada en l'evidència" a la revista de la SCSMT Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, en col·laboració amb Cochrane, concretament amb el seu Centre Iberoamericà, ubicat a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i el Cochrane Safety and Occupational Health Review Group, coordinat des del Finnish Institute of Occupational Health (Kuopio, Finlàndia).

D'altra banda, s'estableixen tot un seguit d'activitats conjuntes entre les quals el fet que els socis de la SCSMT tinguin facilitat per accedir a les tasques docents que organitza el CISAL (CEXS) de la UPF, així com també l'organització conjunta d'una jornada anual centrada en el debat científic i professional dins l'àmbit de la salut laboral, i la realització d'estudis epidemiològics sobre la promoció de la salut en el treball, entre d'altres.