09.06.2011

Calen regulacions socials i polítiques laborals més justes que permetin millorar la situació vital i la salut de les persones immigrants

Cal eradicar el tràfic de persones humanes i d'altres formes existents d'explotació laboral establint regulacions socials i polítiques laborals més justes que permetin millorar la situació vital i la salut de les persones immigrants menys qualificades. Aquesta és la principal conclusió d'un treball publicat el 8 de juny al Public Library of Science Medicine que analitza la relació existent entre el fenomen migratori, l'ocupació i la salut segons les condicions de treball de persones immigrants de baixa qualificació laboral en els països de destinació.

El treball l'ha dut a terme un equip d'investigadors entre els quals hi han Joan Benach i Carlos Delclos, del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut i la Xarxa de Condicions d'Ocupació (GREDS-EMCONET) del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) i del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, respectivament, conjuntament amb investigadors del CIBER en Epidemiologia i Salut Pública i de la Universitat de Toronto (Canadà).

Avui en dia, s'estima que un 3,1 % de la població mundial viu en un país diferent del que ha nascut. Des de 1975, el nombre de persones immigrants s'ha doblat i s'han repartit, preferentment, entre Europa, Àsia i els EUA. Principalment, la causa del fenomen rau en la globalització econòmica.

Les raons per les quals les persones decideixen anar a treballar a un determinat país diferent del seu d'origen són diverses i tenen a veure amb la necessitat de proveir les seves famílies, fugir de les guerres, de l'atur o de la pobresa. D'altra banda, els treballadors immigrants contribueixen al creixement i al desenvolupament del país de destinació.

gradienteLa salut de les persones immigrants de baixa qualificació laboral és la més vulnerable i es veu amenaçada pel risc de contraure malalties desconegudes en els seus països d'origen, així com també malalties relacionades amb una activitat laboral feixuga que els autors anomenen " ocupacions 3D (en la seva terminologia anglesa): perilloses, brutes i degradants", feines que sovint no volen fer els treballadors autòctons i que fàcilment accepten persones en situació "ilegal" atemorits per la possibilitat de perdre la feina o de ser deportats.

Els autors denuncien aquesta situació irregular i posen de manifest la necessitat urgent d'establir polítiques socials que, a més d'evitar greus situacions de discriminació i d'explotació de les persones immigrants,  els garanteixin la seva salut i la de les seves famílies a través, principalment, de la seguretat laboral, la prevenció de riscos i l'accés als serveis socio-sanitaris.

Els autors conclouen que, per posar fi a aquesta situació de desigualtat social els governs, els sindicats i els organismes internacionals haurien de col·laborar per tal d'establir uns procediments estandarditzats,  tant pels treballadors regulars com pels irregulars, i proveir suport a les persones indocumentades per tal d'eradicar el tràfic de persones humanes i d'altres formes existents d'explotació laboral.

Treball de referència:

Joan Benach, Carles Muntaner, Carles Delclos, María Menéndez, Charlene Ronquillo (2011), " Migration and "Low-Skilled" Workers in Destination Countries", PLoS Medicine, juny, vol 8 (6), pp. 1-4.

Altres e-notícies relacionades:

Joan Benach coordina un estudi de l'OMS sobre les condicions d'ocupació i treball i la seva relació amb l'equitat en salut al món

Un estudi de la UPF analitza l'estat de l'ocupació, el treball i les desigualtats en salut al món