14.03.2011

SIMULPAST, un innovador projecte Consolider-Ingenio 2010

Amb l'objectiu de contrastar les teories historiogràfiques d'importants esdeveniments del passat, com ara la difusió de l'agricultura a Europa o l'aparició i procedència dels diferents grups ètnics que conflueixen a la Patagònia, el projecte interdisciplinari Simulpast té com a fita principal desenvolupar un innovador marc metodològic basat en models d'agents per descriure i simular la dinàmica de les societats antigues i la relació que aquestes van tenir en la transformació del medi ambient.

simulpastAquesta iniciativa, liderada per l'Institut Milà i Fontanals del CSIC, aplega deu grups més de recerca, entre els quals està el grup de recerca en Intel·ligència Artificial de la UPF, grup que dirigeix Hector Geffner, investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).  El consorci està integrat per grups de recerca provinents de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Burgos i el Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC).

La principal aportació al projecte del grup de recerca en Intel·ligència Artificial de la UPF serà l'estudi de models lògics i probabilístics de comportament autònom. Contribuirà igualment amb l'elaboració del llenguatge formal per modelar els agents, així com els algoritmes que generaran el comportament dels agents,  a partir dels models esmentats.

Simulpast compta amb el finançament del Ministeri espanyol de Ciència i Innovació,  en el marc del programa Consolider-Ingenio 2010, un programa que promou els projectes d'excel·lència de la ciència espanyola, i va tenir la seva primera reunió d'inici el 24 de febrer del 2011 al Barcelona Supercomputing Center (BSC), institució participant atesa la gran capacitat de càlcul que es requerirà per fer les simulacions computacionals dels set esdeveniments històrics.

Els set esdeveniments històrics que Simulpast recrearà són els següents:

  • la convivència de caçadors - recol·lectors, agricultors i pastors al Gujarat del Nord de l'Índia ( 7.000 aC - 1500 aC);
  • l'estudi de tribus i grups ètnics organitzats a la Patagònia (Argentina, 4.000 aC - 1500 dC);
  • l'anàlisi dels contactes entre els indígenes Yamana i els europeus a la Terra de Foc argentina (1700 dC);
  • la transició d'una societat caçadora - recol·lectora a una agrícola a Síria (12.000 aC - 6.000 aC);
  • la interacció entre agricultors sedentaris i pastors nòmades en tres oasis de l'Uzbekistan (1.500 aC - 1.000 aC);
  • l'origen de l'agricultura a Europa i a l'Orient Mitjà,  a partir del 9.500 aC
    i, finalment,
  • la dinàmica de les interaccions socials i l'adopció de la innovació a l'Europa prehistòrica al nord-est d'Espanya, sud de França i Alemanya, a partir de finals del 2.000 aC.

En total, hi participen més de seixanta investigadors dels camps de l'arqueologia, l'antropologia, les ciències de la computació, els estudis del medi ambient, la física, les matemàtiques i la sociologia.