29.09.2009

El màster oficial en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments forma part de la xarxa europea MET

 El Màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments ha estat seleccionat en primera convocatòria per tal que s'integri a la xarxa de màsters europeus de traducció (EMT network / xarxa MET). El Màster forma part de l'oferta del programa oficial de postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.

La Comissió Europea acaba de publicar la llista de programes de màster que han aconseguit formar part de la xarxa MET. Dels noranta-tres programes presentats a la convocatòria se n'han seleccionat trenta-quatre , tres a l'Estat espanyol. Els altres dos màsters de traducció espanyols que han estat mereixedors d'aquest reconeixement s'imparteixen a la Universitat de Salamanca i a la Universitat d'Alcalà d'Henares. Els programes docents dels centres reconeguts formaran part de la xarxa durant un període inicial de quatre anys i podran fer servir el segell de membre de la xarxa.

La selecció s'ha dut a terme després d'una avaluació per part d'un comitè d'experts, i és un indicatiu de la qualitat del programa en la formació que ofereix per a la professió de traductor. La xarxa EMT contribueix a fomentar l'intercanvi de bones pràctiques entre les universitats participants, amb l'objectiu últim de millorar la qualitat de l'ensenyament i de crear un autèntic mercat europeu per a traductors qualificats.

El Màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments s'ofereix a estudiants de postgrau interessats en la pràctica traductora i en la reflexió sobre la traducció. En la seva vessant acadèmica, combina l'orientació teòrica i l'aplicada. En la seva vessant de recerca, prepara l'accés a dues línies de doctorat del Departament, la d'Estudis de Traducció i la de Recepció i Traducció Literàries. A la seva vessant professionalitzadora, ofereix formació en l'àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanístico-literària, científico-tècnica, i jurídico-econòmica) i en el de la interpretació.