02.08.2010

Iniciat el procés per elaborar un diccionari i una gramàtica de la llengua de signes catalana

LSC2A diferència del que es creu sovint, la llengua de signes no és universal. No existeix una llengua per a totes les persones sordes, de la mateixa manera que no hi ha una llengua oral única per a tots els parlants. Catalunya té una llengua de signes pròpia des de fa dos segles i, gràcies a una llarga reivindicació del col·lectiu de persones sordes, aquesta llengua gaudeix avui de reconeixement legal.

El 26 de maig del 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar de manera unànime la Llei de la llengua de signes catalana (LSC), que reconeix la llengua de signes catalana com el sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues de Catalunya.

L'IEC durà a terme el diccionari i la gramàtica

La Llei reconeix l'Institut d'Estudis Catalans com la institució acadèmica responsable de determinar les normes de la llengua de signes catalana i d'impulsar-ne l'estudi. De fet, ja fa temps que l'IEC treballa en aquest terreny des del 2006.

LSCl'Institut va nomenar Josep Quer , professor ICREA del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i un dels millors especialistes universitaris en aquest camp, director científic de la Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana.

Quer assegura que la llengua de signes ha estat un tema poc estudiat i la recerca que s'ha dut a terme, molt fragmentària. El primer que es farà és confeccionar una base de dades i un corpus lingüístic que serviran de base. «Amb el corpus podrem fer una descripció de la llengua, després es crearà un estàndard», explica Josep Quer.  

Un portal web de la llengua de signes catalana

Es tracta d'un projecte a llarg termini, ja que per a l'elaboració d'un diccionari es poden necessitar fins a deu anys de treball. Tot i això, el curs vinent ja seran visibles alguns dels treballs inicials de la Secció Filològica del IEC: un portal web de la LSC que inclourà la primera gramàtica descriptiva de la llengua de signes actualitzada, així com una base de dades de tots els treballs de recerca que s'han fet fins ara.

l'IEC i el Departament d'Educació de la Generalitat crearan una comissió tècnica que valorarà les necessitats prioritàries en aquest àmbit, tant pel que fa a l'elaboració de materials didàctics com a la unificació dels criteris d'ensenyament en les escoles i en els diferents nivells educatius.

Actualment, hi ha uns vint-i-cinc mil usuaris de la llengua de signes catalana, dotze mil dels quals són persones sordes que han optat lliurement per aquesta llengua, i la resta són oïdors implicats en l'àmbit familiar, educatiu, d'interpretació, etcètera.

El nou pla d'estudis del grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF va introduir per primera vegada, el curs 2008-2009,  la llengua de signes catalana (LSC) com a un dels idiomes de la titulació. D'altra banda imparteix el Postgrau d'Expert en Interpretació de la LSC, organitzat juntament amb l'IDEC i laFederació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). 

> Altres e-notícies relacionades:

La UPF, pionera a l'estat espanyol en impartir una especialitat en llengua de signes

La UPF participa en la I Jornada de la Xarxa Interuniversitària per a la Recerca i la Docència de les Llengües de Signes