10.05.2010

Un rigorós estudi sobre el significat jurídic del jurament al Principat

portadaEl Seminari permanent i interuniversitari de recerca d' Història del Dret Català " Josep Maria Font i Rius" (SFR), és un grup de recerca que ha obtingut el reconeixement de Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Una de les activitats que desenvolupa el Seminari és l'edició de la col·lecció d'Estudis d'Història del Dret.

La quarta obra publicada dins d'aquesta col·lecció ha estat un exhaustiu treball de la professora Montserrat Bajet que duu per títol El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons el Dret General de Catalunya (segles XIII-XVIII), amb especial menció a la manera en què se celebraven els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona al segle XV. L'obra ha estat prologada per Tomàs de Montagut, cap del SFR i catedràtic d'Història del Dret i de les Institucions del Departament de Dret de la UPF.

El jurament polític català posava a Déu per testimoni

Montserrat Bajet analitza la figura jurídica i política del jurament dins el dret general català i el dret especial de la ciutat comtal. El jurament polític, a la Catalunya cristiana dels segles XII-XVIII, consistia a posar Déu per testimoni de la veritat d'una afirmació o del testimoni d'una promesa. L'autora ens presenta un documentat estudi sobre els juraments pronunciats pel rei, pels oficials municipals i pels oficials reials en el municipi de Barcelona des del segle XIII fins al Decret de Nova Planta.

Un dels mecanismes fonamentals de la constitució política a Catalunya durant l'antic règim va estar dirigit a limitar la potestat pública del monarca i a garantir l'observança del dret català. El trànsit d'una monarquia feudal a una monarquia estamental (s. XII-XVIII) correspon a Catalunya al procés de renaixement del poder públic i al de construcció d'un sistema de jurisdiccions basades en la llei general i en la delimitació precisa de les competències i funcions de diverses persones físiques, corporacions i institucions que exerceixen o administren.

El treball ha requerit l'acurada documentació, transcripció i edició de manuscrits conservats a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i ha emprat diverses fons documentals, entre les quals cal destacar: el Libre appellat Consueta, manuscrit de finals del segle XIV; els Llibres del Cerimonial, llibre de protocols que havien d'observar els consellers de Barcelona que té els seus orígens al segle XV i el Llibre dels juraments, que consisteix en la forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions d'oficials municipals a la ciutat de Barcelona, igualment al segle XV.

El grup de recerca d'Història del Dret Català "Josep maria Font Rius" està integrat per investigadors de vuit universitats catalanes, encapçalats pel professor Tomàs de Montagut, i ha donat com a resultat l'elaboració i la publicació de nombrosos treballs, articles, llibres i tesis doctorals. A més de la col·lecció esmentada, des dels seus inicis l'any 1993, entre d'altres projectes sobre el Dret català, destacar el realitzat sobre la Història de la Generalitat de Catalunya que es va materialitzar en dues tesis doctorals,  una de els quals va ser mereixedora del premi extraordinari de doctorat.

> Altres e-notícies relacionades:

Presentació del "Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de la Seu d'Urgell"

Acte acadèmic en memòria de Josep Maria Pons i Guri

Neix una nova col·lecció: Estudis d'Història del Dret