IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Back Unitat de Gestió i Administració (UGA de Medicina i Ciències de la Vida - MELIS)

  • Cap de l'UGA: Susana Fernández Cantí

Postal address

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Doctor Aiguader i Edifici PRBB (Campus del Mar)   
Dr. Aiguader, 80   
08003 Barcelona

Contact

Telèfon: (+34) 93 316 09 00
A/e alumnat: https://cau.upf.edu/estudis
A/e professorat: departament.cexs@upf.edu
Web: https://www.upf.edu/web/biomed

Functions

The management and administration units are entrusted to guarantee support for the management teams of the academic areas of the University, as well as manage and implement the procedures and activities of the academic, teaching, research, teaching staff and other management processes assigned to them.

The management and administration units report, organizationally, to the deputy general manager of the Area and, functionally, also to those responsible for academic areas.

The management and administration units are organized into three areas:

  • Teaching Area
  • Economic Management Area
  • Teaching Staff Area