IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Back Director of the PhD School

  • Director: David Comas Martínez

Postal address

Doctoral School 
Jaume I Building (Ciutadella Campus) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Universitat Pompeu Fabra 
Mercè building 
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona 
(34) 93 542 20 00 
(34) 93 542 20 02

Contact

Telephone: 93 542 11 72 (Doctoral School) 
Fax : 93 542 17 91 (Doctoral School)
E-mail : [email protected]

Functions

La directora de l'Escola de Doctorat tindrà les funcions següents:

  • La direcció i gestió ordinària de l'Escola i la seva representació.
  • Convocar i presidir el Comitè de Direcció de l'Escola i executar i fer complir els seus acords.
  • Vetllar pels objectius estratègics de l'Escola.
  • Elaborar anualment el pla d'activitats de l'Escola i la seva memòria anual, que seran aprovats pel Comitè de Direcció..
  • Coordinar les activitats portades a terme pel professorat del doctorat i els coordinadors dels programes de doctorat, els tutors i els directors de tesi.
  • Informar de les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.
  • Exercir la direcció funcional del personals d'administració i serveis adscrit a l'Escola.
  • Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.

Curricula

David Comas is professor of Biological Anthropology at the Department of Medicine and Life Sciences (MELIS-UPF). He holds a Biology degree (1992) and PhD from the University of Barcelona, where he received the      UB Doctors' Senate Award for the best defended thesis of 1997.

He has had doctoral and postdoctoral study periods at the Zoologisches Institut (LMU, Munich, under the supervision of recent Nobel Prize winner Svante Pääbo), at the Anthony Nolan Trust - Royal Free Hospital (London) and at the Department of Forensic Medicine in Helsinki. He achieved a Ramón y Cajal placement in 2001, which he carried out at MELIS-UPF, where he established his research group focusing on the study of the diversity of genomes in human populations. Having received honourable mentions from ICREA Acadèmia (2011 and 2016 calls), his lines of research have focused on analysing human genome diversity in order to establish the genomic and population processes which generate these differences, and trying to deduce what the consequences of these may be.

Before taking on the director's position of the PhD School, he occupied various management positions at the University: coordinator of the Doctoral Programme in Biomedicine (2007-2016) and assistant director of the Institute of Evolutionary Biology (IBE, UPF-CSIC).