Duration 1 any acadèmic a temps complert o 2 anys acadèmics a temps parcial (60 ECTS)
Calendar De principis d'octubre a finals de juny
Timetable
De tarda i pràctiques pel matí
Fee UPF: 1.800 € | UOC: 288,55 € (Català i Castellà i Ciències Nautals) i 887,05 € (Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral)
Places 60 Llengua i Literatura (Catalana: 30/ Castellana: 30); 60 Ciències Naturals (Biologia/Geologia: 30 places i Física/Química: 30 places), 60: Formació i Orientació Laboral i 60: Orientació Educativa
Course type En linea i presencial
Language
Català
UPF PhD to which it grants access
#
Organisation and contact
Universitat Pompeu Fabra i Universitat Oberta de Catalunya