Duration
1 any acadèmic a temps complert o 2 anys acadèmics a temps parcial (60 ECTS)
Calendar
De principis d'octubre a finals de juny
Timetable
De tarda i pràctiques pel matí
Fee
1.247,40 € |
Places
60 Llengua i Literatura (Catalana: 30/ Castellana: 30); 30 Anglès; 60 Ciències Naturals (Biologia-Geologia: 30/ Física-Química: 30)
Course type
Presencial
Language
Català
UPF PhD to which it grants access

#

Organisation and contact

Universitat Pompeu Fabra