Màster secundària Màster secundària

Duration 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmic a temps parcial
Calendar De setembre a juny
Timetable
De tarda
Fee

Especialitats Anglès i Ciències Naturals: 3.118,80€

Especialitats Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa: 3.373,22 €

Places

Anglès: 40 places
Ciències Naturals 

  • Biologia i Geologia: 15 places
  • Física i Química: 15 places

Formació i Orientació Laboral: 20 places
Orientació Educativa: 20 places

Course type Professionalitzadora
Language
Català, castellà i anglès (5%). En l'especialitat d'Anglès la llengua de les classes presencials és només l'anglès (100%).
UPF PhD to which grants acces
-
Organisation and contact