Accés Majors 40 anys

Normativa d'accés a la Universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional (Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2010) de la UPF.

Nomenament Comissió Valoració
Documentació que cal aportar

Data o lloc de l'entrevista

Resolució

 

Accés Majors 45 anys

Normativa d'accés a la Universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional (Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2010) de la UPF.

Nomenament Comissió Valoració 
Documentació que cal aportar (entregar abans del 22 de juny de 2017)

Data o lloc de l'entrevista: Dijous, 22 de juny a les 12:30h (Despatx: 20.273)

Resolució