Back Materials educatius amb realitat virtual per abordar la violència masclista als graus en ciències de la salut

Materials educatius amb realitat virtual per abordar la violència masclista als graus en ciències de la salut

14.04.2021

Imatge inicial

Un nou projecte d’innovació docent coordinat pel Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) de la Universitat Pompeu Fabra desenvoluparà materials amb realitat virtual per abordar la violència masclista als graus en ciències de la salut. El projecte està finançat per l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i compta amb la participació del Campus docent Sant Joan de Deu, la Universitat de Vic i Immersium Studio (spin-off de la UOC), una companyia especialitzada en la creació d’experiències d’aprenentatge mitjançant tecnologies immersives.

Una estratègia per a perfeccionar l'assistència, l'ajuda i la protecció és garantir que en la formació dels i les futures professionals de la salut s'incorporen processos d'ensenyament aprenentatge significatius que contribueixin a millorar l'abordatge de la violència masclista des dels serveis de salut. En el marc de l'educació superior catalana en ciències de la salut, no hi ha desenvolupats programes ni recursos educatius que cobreixin aquesta necessitat formativa.

Per això el projecte “Abordatge de la violència masclista en graus de ciències de la salut: ABP i realitat virtual” crearà recursos educatius per treballar l'abordatge de la violència de gènere amb estudiants de graus de medicina, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, i cicles formatius de grau superior en integració social. Els objectius específics dels materials són capacitar als i les estudiants per identificar situacions de violència masclista amb una mirada interseccional i sensible a diferents tipus de violències (física, psicològica, econòmica, sexual). D’altra banda, també busquen capacitar als i les estudiants per tal que coneguin el circuit d'intervenció, ja que implica una actuació interdisciplinària, no només dins dels serveis de salut sinó en coordinació amb altres agents implicats (serveis socials, serveis educatius, cossos policials, instàncies judicials o serveis penitenciaris).

L’aprenentatge basat en problemes i l'ús d'escenaris de realitat virtual immersiva

Els materials estaran basats en la metodologia d’aprenentatge basat en problemes (ABP) perquè permet treballar des de situacions quotidianes i reals que afronten els i les professionals. Mar Carrió, coordinadora del projecte, explica que “es tracta d’una estratègia d’aprenentatge actiu en que els i les estudiants analitzen en profunditat problemes complexes, identifiquen les seves necessitats d’aprenentatge, investiguen i elaboren propostes i solucions incorporant diferents punts de vista”. El procés d’aprenentatge està dirigit per l’estudiantat i el docent adquireix el rol de facilitador de l’aprenentatge, això fa que l’aprenentatge sigui més significatiu i transformador. Aquesta aproximació permet desenvolupar competències transversals clau per abordar les violències masclistes, com són el treball en equip, les estratègies de comunicació, la gestió emocional, el pensament sistèmic, el pensament crític i creatiu i la consciència d’un mateix. Es dissenyaran escenaris d’ABP que es puguin treballar amb grups interprofessionals, on hi participin estudiants de diferents graus de ciències de la salut.

D’altra banda, la incorporació d’experiències formatives immersives reforça el caràcter vivencial de l’experiència, ja que l’usuari/a, en fer servir les ulleres de Realitat Virtual, és traslladat al centre de l’experiència i es veu envoltat totalment pel context creat i aïllat del seu entorn físic real. L’aprenentatge immersiu fomenta especialment l’empatia ja que permet viure diferents situacions des de diferents punts de vista. Facilitant que la persona desenvolupi diferents rols, mitjançant la presa de decisions, que normalment no seria possible. Totes aquestes característiques possibiliten que el percentatge de retenció dels continguts formatius immersius sigui de fins a quatre vegades superior al de les experiències formatives no immersives.

L'equip que durà a terme està format per docents d'educació superior especialistes en ABP i perspectiva de gènere en docència, i tecnòlegs especialistes en metodologies immersives. Les tres institucions d'educació superior que hi participen implementaran els recursos educatius dissenyats en els seus graus i cicles formatius.

 

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact

For more information

News published by:

Communication Office