Back L’habilitació de noves aules al Campus del Mar permet que els estudiants resolguin situacions clíniques mitjançant la simulació

L’habilitació de noves aules al Campus del Mar permet que els estudiants resolguin situacions clíniques mitjançant la simulació

La simulació clínica permet l’aprenentatge es un entorn multidisciplinari, en el qual l'estudiant és el responsable del maneig del cas en unes condicions similars a les reals.

19.06.2018

 

La implantació del model d'ensenyament-aprenentatge basat en la simulació requereix la infraestructura necessària per fer possible una formació d'excel·lència. Amb aquest objectiu, al Campus Universitari Mar s'han habilitat recentment dues aules de simulació entre l'Escola Superior d'Infermeria del Mar, la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF i la Unitat Docent Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els nous espais, que es van estrenar el 18 de maig, consisteixen en dues aules de simulació i una aula de control, en les quals es podran simular els següents escenaris: sala de parts i nounats, quiròfan i reanimació, urgències i unitat de cures intensives (UCI), hospitalització convencional i atenció primària de salut.

La simulació consisteix en crear entorns d'aprenentatge en un escenari simulat, en el qual l'estudiant és el responsable del maneig i resolució del cas. L'avantatge principal d'aquesta metodologia sobre altres mètodes d'ensenyament és que permet un aprenentatge actiu, individualitzat, reflexiu, adaptat a les necessitats de l'alumne i a diferents situacions clíniques.

A més, permet l'aprenentatge pràctic de tècniques d'alta complexitat sense riscos per al pacient ni per a l'alumne, facilita la repetició individualitzada de les maniobres i l'entrenament i la coordinació de tot el personal de l'equip en condicions similars a les reals.

La creació d'aquest entorn és útil no només en l'àmbit dels ensenyaments universitaris de grau que actualment s'imparteixen al Campus Universitari Mar: Medicina, Infermeria i Fisioteràpia; sinó també en l'ensenyament postgrau dins els marcs formatius de residents de medicina, cursos de formació continuada per als treballadors de l'hospital i cursos especialitzats que es puguin oferir per a professionals externs.

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact