Back La tecnologia al servei de la participació ciutadana

La tecnologia al servei de la participació ciutadana

Una recerca que està duent a terme Pablo Aragón, investigador del Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial i de l’EURECAT que s’ha presentat a congressos internacionals i que s’ha pogut posar a prova en plataformes de participació ciutadana fomentades pels consistoris de Madrid i Barcelona. 

09.06.2016

 

Les tecnologies de la informació i la comunicació estan obrint nous horitzons en l'àrea de la participació ciutadana. No obstant això, les oportunitats d'aquest enfocament es veuen limitades per l'escàs coneixement sobre quins mecanismes afavoreixen la deliberació, el ​​consens i / o la presa de decisions a través de plataformes digitals. Un projecte desenvolupat pel Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la Universitat Pompeu Fabra i el grup de Digital Humanities del centre tecnològic EURECAT està col·laborant amb els consistoris de Madrid i Barcelona per examinar el funcionament d'aquest tipus de plataformes.

En un procés de participació ciutadana, la presa de decisions d'un individu en una plataforma en línia es veu afectada per diferents qüestions del propi disseny de la plataforma, com per exemple, la manera en què es presenta la informació o el tipus d'interaccions que hi ha permeses. Pablo Aragón, investigador doctoral de la UPF i de l’EURECAT, està treballant en un projecte l'objectiu del qual és el de millorar els processos deliberatius a través de l'anàlisi estadística i computacional i el modelatge de la interacció social en aquest tipus de plataformes.

La seva investigació aborda tant l'estudi de comunitats en xarxes socials com el funcionament de plataformes de participació. En aquest treball, Aragón i col·laboradors de la UPF i EURECAT han generat un prototip per millorar la comprensió de discussions en línia a la plataforma Decide Madrid. En concret, s'ha desenvolupat una eina de visualització que permet identificar els elements discursius més rellevants i la polaritat existent en els posicionaments en virtut dels vots, positius i negatius rebuts d'una determinada proposta.

Els resultats obtinguts recentment s'han presentat en DEMOCRATIC CITIES - Commons technology and the right to a democratic city, un esdeveniment celebrat al Medialab Prado i el Museu Reina Sofia (Madrid) així com també a la AAAI Conference on Web and Social Media - ICWSM 2016,celebrada a Colònia (Alemanya). A més, aquesta investigació amb el projecte Decide Madrid, s'està adaptant i ampliant amb l'Ajuntament de Barcelona per avaluar i impulsar Decidim Barcelona,​​ una nova plataforma de participació ciutadana per a la qual s'han generat i seleccionat les propostes del nou Pla d'Acció Municipal.

El projecte està finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat sota les unitats d'excel·lència Maria de Maeztu (MDM-2015-0502) i és una continuació de la investigació realitzada en D-CENT (Decentralised Citizens Engagement Technologies), un projecte europeu centrat en el desenvolupament d'eines de participació ciutadana lliures, distribuïdes i respectuoses amb la privacitat de les dades.

Articles de referència:

 Aragón, P., Volkovich, Y., Laniado, D., & Kaltenbrunner, A. (2016). “When a Movement Becomes a Party: Computational Assessment of New Forms of Political Organization in Social Media”. ICWSM 2016 – The International AAAI Conference on Web and Social Media, Colònia, (Alemanya).

Aragón, P., Gómez, V., & Kaltenbrunner, A. (2016). “Visualization Tool for Collective Awareness in a Platform of Citizen Proposals”. ICWSM 2016 – The International AAAI Conference on Web and Social Media, Colònia, (Alemanya).

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact