Es procedirà a a la renovació total dels seus representants (professorat, estudiants i personal d’administració i serveis).

A aquests efectes, us avancem el calendari electoral:

Calendari electoral.

 • Convocatòria, publicació i difusió del cens: 21 de gener del 2019. El trobareu penjat a la cartellera de l'entrada de l'edifici Tànger. 
 •  Últim dia de reclamació al cens: 24 de gener del 2019
 •  Publicació del cens definitiu: 28 de gener del 2019
 •  Últim dia presentació de candidatures: 4 de febrer del 2019
 •  Proclamació provisional de candidatures: 5 de febrer del 2019
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 8 de febrer del 2019
 •  Proclamació definitiva de candidatures: 11 de febrer del 2019
 •  Sorteig de les meses electorals: 11 de febrer del 2019
 •  Reunions o actes d’informació electoral: del 21 de gener al 18 de febrer del 2019
 •  Votacions: 19 de febrer del 2019
 • Proclamació provisional de candidats electes: 20 de febrer del 2019
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 25 de febrer del 2019
 • Proclamació definitiva de candidats electes: 26 de febrer del 2019

Reglament Electoral de la UPF .