Segura Lladó, Anna

Departament d'Economia i Empresa

[email protected]


CV: PDF