Back

Prova Pilot Programa Mentors a la Facultat

Prova Pilot Programa Mentors a la Facultat

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF es caracteritza per tenir un percentatge d'abandonament inferior al 10%, segurament degut a unes notes d'accés molt elevades. L'Ester Oliveras, vicedegana d'estudiants, ha estat la responsable d'impulsar una prova pilot de mentories durant el curs 2012-2013. Durant aquest curs, s'ha format un equip de 16 mentors que han cobert a 250 estudiants, la totalitat dels estudiants del Grau en Ciències Empresarials-Management i del Grau en International Business Economics.

 

28.05.2013

 

(equip de Mentors acompanyats d'Ester Oliveras en el curs 2012-2013) (equip de Mentors acompanyats d'Ester Oliveras en el curs 2012-2013)

Un mentor a la UPF és un estudiant de 3r o 4t curs matriculat en qualsevol dels graus de la Facultat i que vulgui acompanyar a 10 estudiants de 1r curs en el seu procés d'adaptació a la Universitat.

Alguns dels beneficis de participar en aquest Programa de Mentoria pot ser l'obtenció de 2 crèdits per participació en activitats universitàries o tenir una perspectiva de la universitat més complexa.

Els mentors tenen tasques assignades com, per exemple, convocar als estudiants tutoritzats i donar pautes per a la integració al ritme de treball de la Facultat i asistir a sessions de supervisió per veure com s'estan desenvolupant les mentories.

Els requisits per ser mentor són: tenir bones habilitats interpersonals, capacitat d'empatia i escolta, interès en el desenvolupament de les persones, bon rendiment acadèmic i estar a la UPF durant el curs acadèmic, sense participar en cap intercanvi.

En aquesta prova pilot els membres han estat:

Direcció:
Ester Oliveras

Coordinació:
Carmen Poveda

Mentors al Grau en International Business Economics:

Albert Fisher (estudiant IBE)
Victòria Fornies (estudiant IBE)
Margarita de Gispert (estudiant IBE)
Mar Miquel (estudiant IBE)
Sergi Reixach (estudiant IBE)
Clara Font (estudiant IBE)

Mentors al Grau en Ciències Empresarials-Management:

Anna Colomer  (estudiant ECO)
Victor de la Fuente (estudiant ADE)
Albert Diez  (estudiant ECO)
Alejandro Daniel González  (estudiant ADE)
Carmen Poveda  (estudiant ECO)
Maria Puigdellívol  (estudiant ADE)
Alex Solà  (estudiant ADE)
Jian Sun  (estudiant ECO)
Berta Comallonga  (estudiant IBE)
Montse Segado  (estudiant ECO)

Grup de treball d'avaluació de la Prova Pilot

Anna Colomer  (estudiant ECO)
Albert Diez  (estudiant ECO)
Carmen Poveda  (estudiant ECO)

Degut a la bona acollida que ha tingut, el l Programa de Mentories continuarà els propers cursos a totes les titulacions impartides per la Facultat.

Per a més información pots consultar el blog

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: